097 198 5588

BẢNG GIÁ TOURS HẰNG NGÀY

TOUR DU LỊCH HẠ LONG  1 NGÀY 

Loai thường : 587.000 VND

Loại tốt   : 752.000 VND

Loại rất tốt     : 916.000 VND

TOUR DU LỊCH HOA LƯ – TAM CỐC 1 NGÀY 

Loai thường : 470.000 VND

Loại tốt   : 587.000 VND

Loại rất tốt     : 916.000 VND

TOUR DU LỊCH HOA LƯ – HANG MÚA –  TAM CỐC 1 NGÀY 

Loai thường  : 728.000 VND

Loại tốt  :  846.000 VND

Loại rất tốt     :  1.057.000 VND

TOUR DU LỊCH BÁI ĐÍNH TRÀNG AN  1 NGÀY 

Loai thường : 587.000 VND

Loại tốt   : 775.000 VND

Loại rất tốt     : 940.000 VND

TOUR DU LỊCH CHÙA HƯƠNG  1 NGÀY 

Loai thường : 470.000 VND

Loại tốt   : 587.000 VND

Loại rất tốt     : 822.000 VND

TOUR DU LỊCH CITY HANOI 1 NGÀY 

Loai thường : 423.000 VND

Loại tốt   : 587.000 VND

Loại rất tốt     : 916.000 VND

TOUR DU LỊCH MAI CHÂU  1 NGÀY 

Loai thường : 470.000 VND

Loại tốt   : 587.000 VND

Loại rất tốt     : 916.000 VND

TOUR DU LỊCH SAPA  1 NGÀY 

Loai thường : 846.000 VND

Loại tốt   : 1.010.000 VND

Loại rất tốt     : 1.175.000 VND

TOUR DU LỊCH CÚC PHƯƠNG  1 NGÀY 

Loai thường : 987.000 VND

Loại tốt   : 1.128.000 VND

Loại rất tốt     : 1.833.000 VND

TOUR DU LỊCH HẠ LONG – LAN HA   1 NGÀY 

Loai thường : 423.000 VND

Loại tốt   : 587.000 VND

Loại rất tốt     : 916.000 VND

TOUR DU LỊCH COOKING CLASS

Loai thường : 587.000 VND

Loại tốt   : 705.000 VND

Loại rất tốt     : 940.000 VND

TOUR DU LỊCH FOOD ON FOOD TOUR 

Loai thường : 305.000 VND

Loại tốt   : 352.000 VND

Loại rất tốt     : 587.000 VND

TOUR DU LỊCH BACK SEAT MOTORBIKE  COUNTRYSIDE

Loai thường : 1.596.000 VND

TOUR DU LỊCH HÀ NỘI TRUNG TÂM VÀ NGOẠI THÀNH  1 NGÀY 

Loai thường : 1.469.000 VND

TOUR DU LỊCH BACK SEAT MOTORBIKE CITY

Loai thường : 1.150.000 VND

TOUR DU LỊCH CÁC LÀNG NGHỀ

Loai thường : 1.399.000 VND

====================================================================

==================================================================

===============================================

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 2 NGÀY 1 ĐÊM TÀU 3 SAO

Loai phòng thường : 1.850.000 VND

Loại tốt   : 2.100.000 VND ( Phòng xa phòng máy ,có 1 chai riệu vang ) 

====================================================================

==================================================================

===============================================

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM , 1TÀU 3 SAO. 1 ĐÊM HOTEL 2 STAR 

Loai phòng thường : 2.850.000 VND

Loại tốt   : 3.030.000 VND ( Phòng xa phòng máy )

====================================================================

==================================================================

===============================================

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM , 1TÀU 3 SAO. 1 ĐÊM HOTEL 3 STAR 

Loai phòng thường : 4.000.000 VND

Loại phòng tốt   : 4.110.000 VND ( Phòng xa phòng máy  

====================================================================

==================================================================

===============================================

TOUR DU LỊCH SAPA 2 NGÀY 1 ĐÊM  HOMESTAY BY BUS

Loai thường : 1.010.000 VND

Loại tốt   : 1.175.000 VND

Loại rất tốt     : 1.880.000 VND

====================================================================

==================================================================

===============================================

TOUR DU LỊCH SAPA 2 NGÀY 1 ĐÊM  HOTEL BY BUS

Loai thường : 1.245.000 VND

Loại tốt   : 1.480.000 VND

Loại rất tốt     : 2.232.000 VND

====================================================================

==================================================================

===============================================

TOUR DU LỊCH SAPA 3 NGÀY 2 ĐÊM  1HOTEL 1HOMESTAY BY BUS

Loai thường : 1.500.000 VND

Loại tốt   : 1.762.000 VND

Loại rất tốt     : 2.820.000 VND

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *